Provincie Noord-Brabant, naar home

Provincie Noord-Brabant weblog

Commissaris Wim van de Donk

datum van post 10-07-2015
tijd van post 16:19

aantal reacties 0 reacties

Brabant on the move

Brabant is een provincie met een internationale oriëntatie en heeft een dito bedrijfsleven. Dus is het niet meer dan logisch dat het bestuursakkoord ‘ Beweging in Brabant’ ook in het Engels vertaald is. ‘Brabant on the move’ dus. De fractievoorzitters van de collegepartijen, Jeroen Hageman (D66), Nico Heijmans (SP), Stijn Smeulders (PvdA) en Martijn van Gruijthuijsen (VVD) namen het eerste exemplaar in ontvangst.

Blader door het Engelstalige Bestuursakkoord

overhandiging_bestuursakkoord_ENG

datum van post 06-07-2015
tijd van post 14:59

aantal reacties 0 reacties

Haanwijk en de Brabantse vlag

Haanwijk is samen met Oud-Herlaer een van die Brabantse pareltjes. Een landgoed in een ongerept landschap onder de rook van ’s-Hertogenbosch. Het Brabants Landschap is, samen met de pachter,  gestart met de restauratie. De commissaris van de Koning werd uitgenodigd om de eerste steen voor die gelegenheid te metselen, samen met de voorzitter van het Landschap, Bert van Dijk. Directeur Jan Baan gaf een toelichting op de plannen om samen met het Noord-Brabants Museum een beeldentuin te ontwikkelen. Daarnaast moet een nu nog lege schuur uit de wederopbouwperiode onderdak bieden aan het Gestels Museum. De Hoeders van de Brabant Bokaal ten slotte hadden de Brabantse vlag met rode en witte bloemvlakken in een akker. Maar de natuur was sterker dan de cultuur dus moest volstaan worden met begonias en een wezenlijk kleinere vlag. Wat dan toch weer een bijzondere foto opleverde.
Arnoud_2

Arnoud

datum van post 06-07-2015
tijd van post 13:25

aantal reacties 0 reacties

Inktstel on Tour

Het is een publiek geheim dat Wim van de Donk het liefst met een vulpen schrijft en dat hij inkstellen verzamelt. Die stammen uit de tijd van ganzeveer en kroontjespen. Die twee zaken kwamen samen in een documentaire over Vincent van Gogh en de inspiratie die velen aan zijn werken, zijn schilderijen en brieven ontlenen. Dit najaar organiseert het Breda’s museum twee tentoonstellingen rond Vincent. Na de opname kwam de vraag of de commissaris misschien bereid was het inktstel, inktpot, zandstrooier en brievenweger op een onderstel, wilde uitlenen. Dat kon en het inktstel is inmiddels ‘on tour’ naar het museum. Conservator Sabine Bolk en interim-directeur Vera Hoogsteden namen het inktstel in ontvangst.

CdK

datum van post 03-07-2015
tijd van post 15:04

aantal reacties 0 reacties

Poolse ambassadeur bezoekt Brabant

De Poolse ambassadeur in Nederland, Jan Borkowski, bracht een bezoek aan Brabant. Hij werd ontvangen door de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Tussen Brabant en Polen bestaat een bijzondere band die voortkomt uit de bevrijding van Breda en West- Brabant waarbij de Eerste Poolse Pantserbrigade onder leiding van generaal Maczek een bijzondere rol speelde. Veel Poolse bevrijders zijn na de oorlog in Brabant blijven wonen. Meer recent is de bijdrage die Poolse werknemers aan de Brabantse land- en tuinbouw leveren.

poolse ambassadeur

datum van post 18-06-2015
tijd van post 8:59

aantal reacties 0 reacties

Nationale datacenterdag geopend

Datacenters zijn knooppunten in het digitale gegevensverkeer. Kortgezegd, uw emailtje en trouwens ook deze pagina komen tot u via een datacenter. Zonder datacenters geen internet en geen economie van de 21e eeuw. Juist in en rond Eindhoven maar ook rond Groningen en Rotterdam groeit het aantal datacenters terwijl traditioneel het beeld is dat de Randstad dominant is. De ontwikkeling onderstreept nog eens de economische kracht en ontwikkeling van de regio Eindhoven. De commissaris van de Koning opende in Eindhoven de nationale Datacenterdag, een gelegenheid om met eigen ogen te zien water een datacenter is. Bij die gelegenheid nam hij een rapport over de ontwikkelingen in de sector in ontvangst.

Echthetty_interconnect-0933

datum van post 12-06-2015
tijd van post 13:32

aantal reacties 0 reacties

Ook Vlindertuin provinciehuis kleurt geel deze zomer als hommage aan Vincent

Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft op vrijdag 12 juni 2015, samen met Yvo Kortmann (voorzitter van Het Groene Woud), zonnebloempitten gezaaid in de Vlindertuin van het Brabantse provinciehuis. Daarmee ondersteunt hij de zonnebloemactie ‘Het Groene Woud kleurt geel deze zomer!’ Dit als hommage aan Vincent van Gogh wiens 125e sterfdag dit jaar herdacht wordt. In een aantal beroemde werken van de schilder komen zonnebloemen voor.  De commissaris aanvaardde tevens de titel ‘Ambassadeur van de zonnebloem in Het Groene Woud’, die speciaal voor deze gelegenheid in het leven werd geroepen.

SONY DSC

datum van post 12-06-2015
tijd van post 13:27

aantal reacties 0 reacties

Filosoferen met kinderen

Een beetje onder de indruk waren ze wel, de leerlingen van de openbare basisschool  Yore uit Tilburg. Ze doen mee aan het project ‘filosoferen met kinderen’ en werden samen met Inge Koenen, initiatiefnemer van het project door de commissaris ontvangen. ‘Filosoferen met kinderen’ heeft tot doel om kinderen op een gelijkwaardige manier met volwassenen te laten discussiëren. Deels om zo het discussiëren bij te brengen, deels om zo ook de onbevangenheid en creativiteit van kinderen in de wereld van de volwassenen toe te laten. Natuurlijk kregen de kinderen daarna de gelegenheid om het provinciehuis te zien waarbij het hoogtepunt letterlijk het uitzicht, ook op Tilburg,  op de 23e verdieping van het provinciehuis was.

IMG_1467

Lees verder »

datum van post 11-06-2015
tijd van post 13:24

aantal reacties 0 reacties

Ontvangst CEO’s Japanse bedrijven in Brabant

Brabant heeft ruim 1 miljoen banen, waarvan ongeveer 10% te danken is aan de vestigingen van buitenlandse ondernemingen. Omdat de provincie wil bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid is het van belang goede relaties te onderhouden, Daarom ontvingen commissaris Wim van de Donk en gedeputeerde Bert Pauli de directeuren van de vestigingen van Japanse bedrijven in Brabant in het provinciehuis.  Brabant heeft belangrijke vestigingen van grote Japanse bedrijven als Omron in ’s-Hertogenbosch en Fuji in Tilburg die ook bijdragen aan de ontwikkeling van high tech in Brabant.

japan2

datum van post 11-06-2015
tijd van post 13:18

aantal reacties 0 reacties

Scherven maken archeologen gelukkig

Op grond van de wet is de provincie eigenaar van alle archeologische bodemvondsten en verantwoordelijk voor de opslag en registratie ervan. Daarom is er een provinciaal archeologisch depot in ‘s-Hertogenbosch, in de archieftorens van het oude provinciehuis aan de Verwerstraat. Daar is een imposante collectie bodemvondsten- van aardewerk, ijzerwerk, maalstenen tot Romeinse brugpalen – opgeslagen.

archeologen

Lees verder »

datum van post 08-06-2015
tijd van post 8:42

aantal reacties 0 reacties

Predicaat Koninklijk voor Van Puijenbroek Textiel in Goirle

Van Puijenbroek Textiel in Goirle is voortaan Koninklijke Van Puijenbroek Textiel. Uit handen van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, ontving mevrouw Anna van Puijenbroek, lid van de directie van dit Brabantse familiebedrijf, de oorkonde. Het Brabantse familiebedrijf viert dit jaar het 150-jarig bestaan.

Puijenbroek Textiel

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. Het is meer dan 10 jaar geleden dat het predicaat in Brabant werd toegekend. Er zijn 20 ondernemingen in de provincie die ook het predicaat toegekend gekregen hebben en daarmee recht verworven hebben de Koningskroon in het bedrijfslogo te voeren.
Lees verder »