Provincie Noord-Brabant, naar home

Provincie Noord-Brabant weblog

Commissaris Wim van de Donk

datum van post 13-11-2014
tijd van post 17:17

aantal reacties 0 reacties

Rob-lezing 2014: ‘De centralisatie in openbaar besturen’

De Rob-lezing (Raad voor het Openbaar Bestuur) stond dit jaar in het teken van de (de)centralisaties. De lezing werd gehouden door commissaris Wim van de Donk, onder de titel: ‘De centralisatie in openbaar besturen. Over dunne denkramen, pertinente pragmatiek en ambivalente ambities’.

Lees de lezing

datum van post 16-10-2014
tijd van post 8:54

aantal reacties 0 reacties

Regiobezoek Noordoost-Brabant

Boxtel was het toneel van het regiobezoek van Gedeputeerde Staten aan Noordoost-Brabant. Een project om o.a fosfaat terug te winnen en mest op een nieuwe manier te verwerken werd gepresenteerd door Van Maris en Helicon.

GS-Noordoost_Brabant

De middag stond in het teken van de regio als Agro Food Capital en de inzet op nieuwe kansrijke economische ontwikkelingen, de bereikbaarheid en de toekomstige ontwikkelingen van Brabant op demografisch, ruimtelijk en economisch gebied in het zicht van Veerkrachtig Bestuur en bestuurlijke samenwerking.

datum van post 10-10-2014
tijd van post 15:13

aantal reacties 0 reacties

Bezoek aan Bergen op Zoom

Commissaris Van de Donk bracht op vrijdag 10 oktober een bezoek aan Bergen op Zoom. Van de Donk liet zich uitgebreid informeren over de huidige stand van zaken na de sluiting van Philip Morris. Tijdens zijn bezoek sprak de commissaris met een ambtelijke delegatie, OR-leden en oud-medewerkers van Philip Morris en klanten van het Werkcentrum.

bergenopzoom

datum van post 24-09-2014
tijd van post 14:26

aantal reacties 0 reacties

Biografie oud-commissaris en voormalig premier Jan de Quay verschenen

Oud- commissarissen Frank Houben, Dries van Agt, oud-premier Piet de Jong (bijna 100!), burgemeester Jozias van Aartsen, oud-staatssecretaris Hans Hillen en voormalig minister Gerrit Braks en natuurlijk de familie de Quay waren onder de aanwezigen bij de presentatie van de biografie van Jan de Quay.

Jan de Quay was van 1946 tot 1959 commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. De periode de Quay kenmerkte zich door een krachtige en snelle wederopbouw van het door de oorlog getroffen Brabant, iets waar zowel oud-commissaris Dries van Agt en commissaris Wim van de Donk bij stil stonden. De Quay was in Brabant zeer geliefd, werd bij zijn afscheid onderscheiden met de Provinciepenning. De Quay zei tijdens zijn afscheid dat hij zijn periode als commissaris van de Koning tot de mooiste van zijn leven rekende.

Het boek “Jan de Quay, een biografie” van Cees Meijer is te verkrijgen bij de betere boekhandel of bij uitgeverij Boom.

datum van post 15-09-2014
tijd van post 16:38

aantal reacties 0 reacties

Herdenking operatie Market Garden

‘Vrijheid is een werkwoord en niet een vanzelf sprekend gegeven’. Met die woorden opende de commissaris van de Koning op 14 september het base camp van de operatie Market Garden in Veghel. Hij verwees daarbij ook naar de actuele ontwikkelingen in Europa.

In de week van 14 tot en met 20 september wordt in Brabant uitgebreid stil gestaan bij het feit dat 70 jaar geleden Operatie Market Garden van start ging. De luchtlandingen bij Arnhem en Oosterbeek leidden dan niet tot resultaat, samen met Operatie Pheasant in oktober 1944 leidde Market Garden tot de bevrijding van Zeeland, Brabant en Limburg. Dat ging gepaard met vaak felle gevechten.

De herdenkingen gingen van start met een tocht van historische militaire voertuigen langs de oorspronkelijke route en de opening van een base camp in Veghel.

De provincie maakte de herdenkingen en vieringen van de bevrijding mede mogelijk door onder andere de coördinatie van de verkeersstromen. Op zondag 14 september werd de commissaris van de Koning, samen met oorlogsfotografe Marielle van Uitert door Gabriena Kikkert van Omroep Brabant geïnterviewd. Nadien ontmoette Wim van de Donk in Veghel veteraan Armando Marquez, een van de laatste overlevende militairen en opende hij samen met burgemeester Ina Adema een ‘base camp’ dat een indruk geeft van het militair materieel en het militaire leven uit die tijd.

datum van post 12-09-2014
tijd van post 14:13

aantal reacties 0 reacties

Commissarispenning voor Jan Reuser

Donderdag 11 september ontving ‘mr Biesbosch’, Jan Reuser, in de eendenkooi op de Hofmansplaat in de Brabantse Biesbosch de Commissarispenning uit handen van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk.

jan-reuser

De commissarispenning is een persoonlijk blijk van waardering van de commissaris voor Brabanders die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zoals Jan Reuser,beheerder van de Reuserkooi, die zich als ambassadeur van de Brabantse Biesbosch gedurende decennia heeft ingezet om vele mensen met dit unieke natuurgebied kennis te laten maken.

Brabantse Biesbosch
De Biesbosch is ontstaan als gevolg van serie overstromingen rond de naamsdag van St.Elisabeth in 1404, 1421 en 1424. Dit resulteerde in een binnenzee die in de loop der eeuwen veranderde in een uniek zoetwatergetijdengebied, het domein van vissers, rietsnijders en griendwerkers. De Biesbosch onderging vooral in de 19e eeuw een proces van inpolderingen en in de 20e eeuw de aanleg van spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening van Rotterdam.

Reuserkooi
Om de waterhuishouding te verbeteren en de veiligheid te vergroten zijn delen van de Biesbosch weer teruggeven aan de natuur. Ook werd de bever opnieuw geintroduceerd en kwam de watersport op. Door de sluiting van de Haringvlietdam in 1972 verdween de getijdenwerking. In dit Nationale Park lagen ooit 81 eendenkooien waarvan er nu nog één, de Reuserkooi, over is. De familie Reuser is al vanaf de aanleg, rond 1905, bij de kooi betrokken. vanaf 1934 is de kooi in handen van de familie Reuser, vanaf 1973 is Jan Reuser de beheerder.

Educatie
Na de afsluiting van het Haringvliet liep de vangst van eenden terug. Jan Reuser heeft daarna nog jarenlang voor wetenschappelijke doeleinden eenden geringd en wist daarnaast door andere activiteiten in het beheer van de Biesbosch de kooi te behouden. Onderdeel daarvan was de introductie van educatieve activiteiten door rondvaarten en rondleidingen. Reuser is – bij al die ingrijpende veranderingen – een waardevol aanspreekpunt voor iedereen die bij de Biesbosch is betrokken.

Lees ook de spreekpunten van commissaris Wim van de Donk aan Jan Reuser

datum van post 27-08-2014
tijd van post 14:11

aantal reacties 0 reacties

Historisch gedenkschrift overgedragen

cdK_van_voorst

Bij een jubileum kreeg de toenmalige commissaris van de Koningin, Arthur, baron van Voorst tot Voorst, een fraai gecalligrafeerd boek waarin alle Brabantse gemeenten van die tijd met wapen en de namen van hun burgemeesters en wethouders zijn opgenomen.

Van Voorst (commissaris van 1894-1928) zette zich in voor de verbetering van wegen en waterwegen, in zijn periode werd de PNEM opgericht en kregen alle Brabantse steden en dorpen elektriciteit. Zijn vrijmoedige beschrijvingen van zijn gemeentebezoeken werden in 2001 als boek uitgegeven.

Zijn kleinzoon, mr Berend-Jan van Voorst tot Voorst, zelf van 1993-2005 gouverneur van de provincie Limburg, overhandigde het boek voor het portret van zijn grootvader aan de commissaris Wim van de Donk.

datum van post 18-07-2014
tijd van post 11:25

aantal reacties 0 reacties

Commissaris betuigt medeleven slachtoffers

Een hele zwarte zomer en een onvoorstelbare gebeurtenis”. Met die woorden sprak de Brabantse commissaris van de Koning, namens de provincie, zijn groot medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne.

vlag_halfstok

Onder de mogelijk 173 Nederlandse slachtoffers bevinden zich een nog onbekend aantal Brabanders. De commissaris van de Koning is zeer geraakt door de gebeurtenissen en wenst de nabestaanden en allen die nabij de slachtoffers staan alle sterkte en kracht toe bij het verwerken van het verlies. Hij vindt het van het grootste belang dat de oorzaak van de ramp zo snel mogelijk komt vast te staan, vooral in het belang van de nabestaanden.

Berichtgeving Omroep Brabant met telefonische reactie commissaris Van de Donk

datum van post 15-07-2014
tijd van post 16:28

aantal reacties 0 reacties

Brabant in het NOS Journaal

De NOS besteedde maandag 14 juli in het avondjournaal aandacht aan de ontwikkelingen van de georganiseerde criminaliteit en de bedreigingen die dat voor het openbaar bestuur oplevert, in het bijzonder voor de positie van de burgemeesters. Commissaris van de Koning Wim van de Donk is geinterviewd door NOS-verslaggever Theo Verbruggen.

CdK-en-Theo-Verbruggen

datum van post 14-07-2014
tijd van post 13:59

aantal reacties 0 reacties

Jaarverslag commissaris van de Koning 2013

2013 was het jaar waarin de commissaris niet langer van de Koningin was maar van de Koning werd. Een jaar waarin de nieuwe Koning en Koningin op 12 juni in Brabant werden ontvangen, van Vredepeel naar Roosendaal en via Oisterwijk naar ‘s-Hertogenbosch. Een jaar waarin de commissaris betrokken was bij de benoeming van 8 nieuwe burgemeesters. Een kwart van alle burgemeesters in Brabant is nu vrouw. Brabant kreeg het bericht dat in 2014 de European Entrepreneurial Region Award mag voeren. Verder was het een jaar vol met werkbezoeken, aan gemeenten en bedrijven en een jaar met vergaderingen van Provinciale Staten.

Het jaarverslag 2013 van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, geeft een kijkje in zijn volle agenda.

Blader online door het jaarverslag:

Jaarverslag CdK